Zelfreflectieformulier

Het is niet alleen belangrijk dat je bij het behalen van je rijbewijs goed kan rijden, maar ook dat je weet wat je sterke en zwakke punten zijn. Om de examinator een inzicht te geven van wat je ongeveer denkt te kunnen, moet je een zelfreflectieformulier invullen. Hierin geef je met een cijfer van 1 tot en met 10 aan wat je sterkere en wat je zwakkere punten zijn. Aan het einde van je examen zal je examinator aan de hand van je zelfreflectieformulier samen met jouw bekijken of dit ook is gebleken tijdens je examenrit. Je zelfreflectieformulier is verder niet van toepassing op de vraag of je geslaagd of gezakt bent, maar meer om te kijken of je zelf een goed inzicht hebt hoe je rijdt. Tijdens de lessen zullen we ook al werken met dit formulier omdat het ook tijdens de les een uitstekend hulpmiddel is om op een nog hoger niveau te komen.