Nu examen doen?

Slechts één op de drie automobilisten denkt voor het theorie-examen voor het B-rijbewijs te slagen wanneer hij of zij dit nu opnieuw zou moeten doen. Dat is een van de meest opvallende resultaten uit het Nationale Automobilisten Onderzoek. Over het praktijkexamen zijn bezitters van een rijbewijs een stuk positiever: daar denkt meer dan de helft voor te kunnen slagen.

 

Het onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door mediabedrijf YPCA. Via een internetpanel werd in april van dit jaar aan 667 automobilisten tussen de 18 en 69 jaar oud gevraagd naar hun mening. Een onderdeel daarvan was de inschatting van het eigen kunnen op beide auto-examens.

Negatief

Vooral over de kennis van de verkeersregels zijn automobilisten dus allesbehalve positief. Slechts 32 procent denkt te kunnen slagen als hen nu een theorie-examen voor de auto zou worden voorgelegd, terwijl de helft van de ondervraagden daarover twijfelt. De overige 18 procent gelooft niet dat zij zouden slagen.

Over het praktijkexamen wordt al iets optimistischer gedacht. Een kleine meerderheid (56%) denkt op basis van hun eigen rijgedrag te kunnen slagen voor het rijexamen. Onderdelen waar men het meest voor vreest zijn milieubewust rijgedrag, inparkeren en kennis over de verkeersborden. Onder de respondenten was er het minste vrees voor de omkeeropdracht.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactieformulier