Vernieuwd Meldpunt Veilig Verkeer

Het vernieuwde Meldpunt Veilig Verkeer levert twee tot drie keer meer meldingen op dan in de oude situatie. Het landelijke meldpunt van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ging 1 juli verder in een laagdrempeligere variant, waarbij minder persoonlijke gegevens hoeven te worden ingevuld en een melding in een later stadium kan worden aangevuld. Het vernieuwde meldpunt ontving in de eerste periode ongeveer honderd meldingen per week.

Het Meldpunt Veilig Verkeer werd in 2013 geïntroduceerd naar aanleiding van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het doel is om het aantal verkeersslachtoffers verder naar beneden te brengen door mensen te mobiliseren hier zelf iets aan bij te dragen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactieformulier