Nieuwe app halveert smartphonegebruik jongeren in de auto

De nieuwe gratis app AutoModus halveert het smartphonegebruik bij jongeren tussen de 18 en 24 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) onder gebruikers van de app van verzekeraar Interpolis. De app is dankzij het succes per direct gratis te downloaden.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder 465 jonge automobilisten die bijna twee maanden lang op weg gingen met de app. Zij werden gestimuleerd om hun smartphone tijdens het rijden niet te gebruiken. Na elke veilige rit, waarbij zij hun telefoon niet aanraakten, verdienden ze punten.Tijdens dit ‘SlimOpWeg’-experiment onderzocht SWOV de veranderingen van de app-gebruikers in hun mobiel gebruik tijdens het rijden.

Halvering smartphonegebruik

Het blijkt dat de AutoModus app mobielvrij rijgedrag bevordert. 74 procent van de deelnemers in het onderzoek geeft aan dat de app helpt om smartphonegebruik te verminderen. Voor het experiment las 44% wel eens een bericht tijdens het autorijden. Na het experiment was dit percentage voor de groep, die de app gebruikte, gedaald naar 22%. Een halvering, en die werd ook geconstateerd voor het beantwoorden van berichten.

Voor het experiment beantwoordde 28% wel eens een bericht tijdens het autorijden. Na het experiment met de app daalde dit percentage naar 14%. Verder concludeert SWOV dat automobilisten nadat ze de app gebruikten zich bewuster zijn van de risico’s van smartphonegebruik dan daarvoor. Bovendien heeft de app een positief effect op smartphone-verslaving. In totaal reden de automobilisten gedurende het experiment 218.000 mobielvrije kilometers.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactieformulier