Database met alle maximum snelheden in Nederland

Hoe fijn zou het zijn als de informatie over maximum snelheden op alle wegen betrouwbaar en eenduidig is? Heel fijn en om die reden is er een nu een database waarin alle overheden de gegevens over de maximum snelheden die onder hun verantwoordelijkheid vallen staan geregistreerd.

Het initiatief hiervoor komt van het Partnership Talking Traffic, dat alle liefst 390 gemeenten, provincies en waterschappen bereid heeft gevonden hun gegevens ter beschikking te stellen. Dit is een belangrijke doorbraak voor alle leveranciers van navigatiesystemen, apps (bijvoorbeeld ANWB en Flitsmeister) en andere systemen die baat hebben bij goede informatie op dit gebied.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactieformulier