CBR werkt voortdurend aan verbetering van communicatie

Het CBR heeft al veel vooruitgang geboekt in de communicatie met mensen die met het CBR te maken krijgen. Wel valt er nog winst te behalen in duidelijk maken wat de gevolgen kunnen zijn van een herkeuring inzake de medische rijgeschiktheid. Zo komt het voor sommige mensen als een verrassing dat zij een code 100 opgelegd krijgen en dat is niet de bedoeling. Het CBR komt nog dit jaar met een site die inspeelt op de verschillende informatiebehoeften van haar klanten.

Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen in antwoord op Kamervragen van CDA’er Martijn van Helvert. Hij baseerde zijn vragen op een uitzending van Meldpunt, op 7 februari jongstleden op Omroep MAX. Insteek van deze aflevering: “Wij krijgen diverse meldingen binnen over het CBR. Het aanvragen van een rijbewijs duurt lang en brengt hoge kosten met zich mee. Het CBR communiceert slecht en de beslissingen van het CBR zijn vaak niet te begrijpen.” Van Helvert kwam in de uitzending aan het woord en stelde diverse vragen over het onderwerp aan minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Uit de antwoorden van de minister blijkt dat zij niet vindt dat het CBR tekortschiet in haar communicatie met mensen die van het CBR afhankelijk zijn voor hun rijbewijs. Schultz van Haegen is juist van mening dat daar de laatste jaren aanzienlijke verbeteringen in zijn gerealiseerd. “Het betreft onder andere aanpassing van de toon, begrijpelijkheid en het taalniveau van brieven en e-mails aan klanten van het CBR. Ook is de website toegankelijker en klantvriendelijker gemaakt en uitgebreid met informatie over autorijden bij specifieke aandoeningen. Daarnaast legt het CBR steeds meer direct persoonlijk contact met klanten bij lastige of voor de burger moeilijk te begrijpen besluiten of na het indienen van een bezwaar.”

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactieformulier