ev.png

CBR wil minimaal helft minder onjuiste gezondheidsverklaringen

Vanaf 1 november 2017 moet elke examenkandidaat zélf zijn gezondheidsverklaring indienen. Hiermee wil het CBR een einde maken aan het feit dat elk jaar honderden kandidaten na het examen alsnog een medisch onderzoek moest ondergaan, De examinator kreeg dan tijdens het examen het vermoeden dat de kandidaat mogelijk niet voldeed aan de wettelijke eisen van geschiktheid. Dit doet zich 50 procent minder voor als een kandidaat zélf zijn gezondheidsverklaring indient.

Dit heeft het CBR besloten, omdat iedereen zélf verantwoordelijk is voor zijn gezondheidsgegevens. Door zelf de gezondheidsverklaring voor zijn rijexamen in te vullen, denkt een kandidaat, zo redeneert het CBR, bewust na over de vragen over zijn gezondheid. Bovendien zijn deze gegevens persoonlijk en zeer vertrouwelijk.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactieformulier