Met Nederlandse wegen is weinig mis

Met de Nederlandse wegen is weinig mis. Over de hele linie zijn automobilisten tevreden over het wegdek, het onderhoud en het rijcomfort. Doorstroming, uitvoering van wegwerkzaamheden en de informatie over files als gevolg hiervan en maximum snelheden zijn aandachtspunten.

Dit blijkt uit het wegbelevingsonderzoek van Platform WOW onder bijna 11.000 Nederlandse automobilisten. Alle typen weg zijn hierbij onder de loep genomen.
Uit het onderzoek blijkt dat de weggebruikers in het algemeen zeer tevreden zijn. Meer dan vier op de vijf weggebruikers zijn (zeer) tevreden over Rijkswaterstaat als beheerder van de autosnelwegen (85 procent) en provincie als beheerder van de provinciale wegen (83 procent). De tevredenheid over de gemeente als wegbeheerder ligt met 72 procent een stuk lager. Ten opzichte van 2015 is de tevredenheid over Rijkswaterstaat als wegbeheerder met 1 procentpunt afgenomen, de tevredenheid over de provincie als wegbeheerder is gelijk gebleven, en de tevredenheid over de gemeente als wegbeheerder is toegenomen met 2 procentpunt.

De kwaliteit van de snelwegen wordt in 2017 door 90 procent van de weggebruikers als (zeer) goed beoordeeld. Dit is ten opzichte van 2015 met 3 procentpunt toegenomen. Ook bij de kwaliteit van de provinciale wegen en stadsroutes stijgt de tevredenheid in 2017: 88 procent van de weggebruikers is (zeer) tevreden over de kwaliteit van de provinciale wegen, wat in 2015 nog 83 procent was. Voor de gemeentelijke wegen geldt dat 83 procent van de weggebruikers (zeer) tevreden is, terwijl dit aandeel in 2015 nog 75 procent was.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactieformulier