Nog geen duidelijkheid over definitieve invoering 2toDrive

Zowel het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat als het CBR kunnen nog geen duidelijkheid geven over de invoeringsdatum van 2toDrive. De pilot, waarbij jongeren op hun zeventiende hun rijbewijs kunnen halen, liep 31 oktober vorig jaar af en had over moeten gaan in wetgeving, maar dit bleek nog niet te zijn gebeurd. Voor een deel van de jongeren geldt momenteel een overgangsregeling, anderen moeten wachten op de definitieve invoering.

De gevolgen van de problemen bij 2toDrive zouden beperkt blijven, omdat het project begin 2018 definitief zou worden ingevoerd. Tot op heden is dat niet gebeurd. Wel geeft zowel het ministerie als het CBR aan ‘op korte termijn’ meer te kunnen vertellen.

Wachten met examens
Bij 2toDrive kunnen jongeren vanaf 16,5 jaar rijles volgen en op hun 17e het rijexamen afleggen. Tot hun 18e rijden ze onder begeleiding van een ervaren bestuurder. Voor jongeren die op 1 november 2017 16 jaar of ouder was, is er niks veranderd. Voor deze groep geldt een overgangsregeling.

Jongeren die op 1 november nog geen 16 jaar waren, moet wachten met rijles tot de wet is ingevoerd. Zij kunnen nog geen theorie-examen afleggen of rijles volgen tot de wetgeving rond is.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactieformulier