Autobezit onder jongvolwassenen stijgt weer

Jarenlang nam het autobezit in de leeftijdscategorie 18-30 jaar af, maar daar is een einde aan gekomen. Tussen begin 2015 en begin 2018 steeg het autobezit van deze jongvolwassenen met 1 procent.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Jongeren rijden intussen wel steeds minder kilometers. Zij legden in 2016 gemiddeld bijna 4 duizend kilometer per persoon af, dat is 14 procent minder dan in 2006. 75-plussers legden met hun auto in 2016 gemiddeld 2,7 duizend kilometer per persoon af. Van alle leeftijdscategorieën nam het gemiddeld aantal afgelegde aantal kilometers onder deze leeftijdsgroep het sterkste toe.

Ook neemt het autobezit onder ouderen steeds meer toe. In deze leeftijdsgroep was het autobezit per duizend inwoners op 1 januari 2018 een derde hoger dan tien jaar eerder. Dat is de sterkste groei van alle leeftijdsgroepen. Op 1 januari dit jaar telde Nederland 437 auto's per duizend 75-plussers, begin 2008 waren dat er nog 325. Het autobezit van de 75-plussers ligt daarmee hoger dan dat van 18- tot 30-jarigen, die begin dit jaar 287 auto's per duizend inwoners op hun naam hadden staan. Ook bij de 65- tot 75- jarigen is het autobezit relatief sterk toegenomen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactieformulier