Alcoholmeter wordt mogelijk alternatief

Het alcoholslotprogramma (ASP) komt definitief niet meer terug. Als alternatief komt er wellicht de Alcoholmeter (in de vorm van een enkelband die aan de hand van transpiratie de hoeveelheid bloed in iemands bloed meet) voor in de plaats. Daar loopt momenteel een proef mee.

Het programma met het ASP, dat werd uitgevoerd door het CBR, werd in september 2016 stopgezet nadat de Raad van State een negatief oordeel velde. In 2015 bepaalde de Raad van State dat de maatregel van een alcoholslot voor drankmisbruikers in het verkeer veel te ingrijpend is. Dar kwam bovenop dat de Hoge Raad vaststelde dat het niet mogelijk is dat mensen twee keer worden veroordeeld voor één vergrijp: met een boete én met de kosten van het ASP.

De minister zet haar kaarten nu op de Alcoholmeter. "Indien de Alcoholmeter een succesvol instrument blijkt, zal worden onderzocht op welke wijze de wetgeving aangepast kan worden om te voorzien in een passende grondslag en of en op welke wijze het alcoholverbod en de Alcoholmeter bij rijden onder invloed van alcohol breder kunnen worden toegepast", laat de minister weten.

De Alcoholmeter is een enkelband die controleert of de drager zich aan een opgelegd tijdelijk alcoholverbod houdt. De reclassering krijgt via een modem bij de drager thuis 1 keer per dag de meetresultaten. De drager van een Alcoholmeter heeft dit gekregen nadat hij onder invloed van alcohol één of meer strafbare feiten pleegde. De Alcoholmeter wordt ingezet bij een voorwaardelijke straf in combinatie met reclasseringstoezicht.
Doel van de proef is om te kijken of de Alcoholmeter geschikt is om het alcoholverbod te controleren. Ook moet de proef uitwijzen of de Alcoholmeter werkt in combinatie met professionele begeleiding.
De Alcoholmeter wordt momenteel bij honderd deelnemers in Rotterdam en Oost-Nederland met een alcoholverbod getest.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactieformulier