30-km-zone-sticker-e10a1-30.jpg

30 km/uur binnen bebouwde kom geen goed idee

Het is in elk geval nu nog geen goed idee om 30 km/uur als vaste maximum snelheid binnen de bebouwde te hanteren in plaats van 50 km/uur.

Dit schrijft verkeersplanoloog Adriaan Walraad op de website verkeerinbeeld.nl. Hij reageert hiermee op de steeds luider klinkende wens om 30 km/uur als norm te hanteren binnen de bebouwde kom. Vooral de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de fractie van GroenLinks in de Tweede Kamer ijveren hiervoor, maar volgens Walraad is Nederland daar nog niet voor ingericht.

Hij schrijft onder andere: "Met het wegvallen van 50 km/uur vervalt een groot deel van de hiërarchie van het wegennet. Verkeersplanologisch liggen er dan grote uitdagingen te wachten. Immers, vanaf het moment dat 30 de norm is, verkiest gemotoriseerd verkeer alleen nog de kortste route, waar die kortste route ook ligt… En als gemotoriseerd verkeer de verkeerslichten gaat mijden, gaat gemotoriseerd verkeer juist door woonstraten rijden. En dat is niet de gewenste route. Sterker, dat is vanuit verkeersveiligheid juist ongewenst. En vanuit fietsklimaat ook."

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactieformulier