Praktijkexamens gaan veranderen in 2019

Het praktijkexamen wordt op 25 maart gemoderniseerd. Het gebruik van een navigatiesysteem wordt standaard in het onderdeel 'zelfstandig route rijden'. Tegelijk worden ook de bijzondere verrichtingen aangepakt.

Het onderdeel "zelfstandig rijden" zal gaan plaatsvinden met behulp van een navigatiesysteem. Deze vernieuwing wordt meteen gebruikt om de optie 'rijden naar een oriëntatiepunt te laten sneuvelen. De clusteropdracht (steeds drie tot vijf routeopdrachten achter elkaar) komt alleen bij uitzondering nog aan bod, bijvoorbeeld bij uitval van de navigatie.

Verder wordt het onderdeel bijzondere verrichtingen aangepakt. Hierbij maakt de stopopdracht plaats voor recht achteruit rijden en de opdrachten voor de bijzondere verrichtingen worden preciezer. De examenkandidaat krijgt dan bijvoorbeeld niet meer te horen dat hij moet parkeren, maar dat hij moet fileparkeren of parkeren in een haaks of schuin vak. Tot de overige bijzondere verrichtingen behoren de bocht achteruit rijden, omkeren door te steken, omkeren door een halve draai en de hellingproef. Van deze verrichtingen moeten er nog steeds twee worden uitgevoerd, waarvoor de kandidaat zélf een plek kiest.

Ook wordt de situatiebevraging uit het examen gehaald, omdat examenkandidaten hierdoor uit hun ritme kunnen worden gehaald. De situatiebevraging blijft wél een onderdeel van de tussentijdse toets.

Naast deze update werkt het CBR aan het vernieuwen van het praktijkexamen. Dit is onderdeel van het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021. Verdere informatie hierover volgt in de loop van 2019

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst

Reactieformulier